Nieuws

ENSCHEDE – 12 juli 2023

Overijssel Overzee biedt leerlingen naast de gastles en het lespakket ook video’s aan. Deze video’s horen bij het lespakket en zijn erg goed te gebruiken als inleiding, herhaling of naslagwerk bij het behandelen van de stof. In dit artikel vertelt Bram waarom het gebruiken van video’s een goed idee is om je lessen te verbeteren. Ook gaat hij in op hoe het maakproces eruitziet en wat je van de video’s kunt verwachten.

Waarom werken video’s goed in het onderwijs?

Er zijn verschillende redenen te noemen om video te gebruiken in het onderwijs. Natuurlijk vinden klassen het vaak leuk om een video te kijken voor wat afwisseling in de lessen, maar er zijn ook zeker andere goede redenen te bedenken waarom je bij Overijssel Overzee gebruik zou willen maken van video.

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier. Sommigen zijn meer visueel of auditief ingesteld dan anderen. Zo kunnen visueel ingestelde leerlingen bijvoorbeeld beter leren wanneer ze beelden zien die de tekst ondersteunen. Door video’s te gebruiken in de les kunnen we de leerstof aanbieden op een manier die past bij de leerstijl van deze leerlingen.

Video’s zijn daarnaast een toegankelijke manier om lesstof aan te bieden. Hou je ervan om leerlingen na de les te laten terugblikken op wat jullie behandeld hebben? Leerlingen kunnen de video’s bekijken op elk moment dat voor hen het beste uitkomt. Bovendien kan er worden teruggespoeld of gepauzeerd, waardoor leerlingen de controle hebben over het tempo en de manier waarop ze de lesstof tot zich nemen.

Een ander voordeel van video’s is dat ze beeld geven bij de leerstof. Dit kan abstracte concepten of processen inzichtelijker maken. Ook kan het helpen om de aandacht van leerlingen vast te houden, omdat ze visueel geprikkeld worden. Bovendien kunnen alle leerdoelen behandeld worden in een mooi vormgegeven verhaal, waardoor de informatie beter blijft hangen bij de leerlingen.

 

Hoe ontwikkelen we de video’s?

Bij het ontwikkelen van video’s voor het onderwijs is het belangrijk om goed na te denken over de inhoud. De video’s moeten aansluiten bij de lessen en de leerdoelen. Het is daarom essentieel om deze van tevoren goed te bepalen. Daarnaast verzamelen we essentiële informatie om methodevervangend te kunnen zijn. Door dit ook mee te nemen tijdens de productie van de video’s ontstaat er een compleet lespakket waar docenten en leerlingen graag mee werken.

Als de inhoud bepaald is, kunnen we een script schrijven. Hierbij letten we er goed op dat alle informatie compleet is en ook juist. Na het schrijven van het script wordt de inhoud daarom gecheckt door experts om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is.

Vervolgens vinden de draaidagen plaats. Hierbij wordt er gefilmd op locaties verspreid door de provincie Overijssel. Niet zonder reden: we willen dat leerlingen hun eigen omgeving herkennen in de video’s, om zo nóg beter aan te sluiten bij hun belevingswereld.

Tot slot is het tijd voor de montage, waarbij alle beelden en geluiden worden samengevoegd tot een mooie en informatieve video.

 

Welke inhouden kan men verwachten in de video’s?

In de video’s voor Overijssel Overzee komt de kern van de lessen terug. De belangrijkste inhoud van elke les wordt besproken in de video’s. Er wordt aandacht besteed aan de rol van de provincie Overijssel in het slavernijverleden. Daarnaast worden er verhalen uit Overijssel verteld, waardoor de leerlingen zich kunnen identificeren met de omgeving en de geschiedenis.

 

Positieve reacties

Als wij mensen vragen waarom ze zo’n fan zijn van het gebruiken van video’s, dan zeggen ze: “De leerlingen krijgen beeld uit hun omgeving bij de teksten, wat hen niet alleen aanspreekt maar ook écht activeert.”

Door video’s te gebruiken in het onderwijs, kunnen leerlingen op een toegankelijke manier leren en worden ze visueel geprikkeld, wat bijdraagt aan een betere leerervaring.

Gelijk aan de slag met de video’s? Je vindt ze op YouTube.

Meer nieuwsberichten

Download de gratis materialen

ZES DIGITALE LESSEN

EEN UITGEBREIDE
DOCENTENHANDLEIDING

Materiaal ook in print gebruiken