Privacy Policy

Privacy Policy Komvoor

Komvoor BV, gevestigd aan Ariënsplein 1, 7511JX Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.komvoor.nl
Bezoekadres:
Komvoor @ Connect U
Willemijn Zwart
Ariënsplein 1
7511JX Enschede
+31 6 30261186
Deze Functionaris Gegevensbescherming van is te bereiken via privacy@komvoor.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Komvoor BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– E-mailadres
– School, onderwijskoepel
– Functie
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Denk hierbij aan het (post)adres van de school.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@komvoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Het is expliciet niet de bedoeling leerlingen lesmateriaal rechtstreeks vanaf www.komvoor.nl te laten downloaden. Download het lesmateriaal als leerkracht en verspreid dit via de eigen kanalen met de eigen leerlingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Komvoor BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van updates over projecten en nieuw lesmateriaal;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor een educatief project;
– Je te informeren over wijzigingen in onze educatieve projecten;
– Om lesmaterialen bij jou op school te bezorgen;
– Komvoor BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Komvoor BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Komvoor BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Komvoor BV bewaart je naam, school, functie mailadres om jou of je opvolger in de toekomst te kunnen informeren over nieuwe educatieve projecten en uit te nodigen hieraan deel te nemen. We verwijderen de contactgegevens na foutmelding bij het verzenden van e-mails (bijvoorbeeld bij een wijziging van werkgever of na pensionering). 

Delen van persoonsgegevens met derden

Komvoor BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan PostNL bij het verzenden van lesmaterialen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Komvoor BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Komvoor BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@komvoor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou het verzoek te versturen vanaf het bij ons bekende mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Komvoor BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Komvoor BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen geautoriseerde medewerkers van Komvoor BV hebben toegang tot de persoonsgegevens in ons systeem. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met je contactpersoon binnen Komvoor of via privacy@komvoor.nl.
 
Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2022.