Nieuws

ENSCHEDE – 7 oktober 2022

Hoewel het stil lijkt te zijn rondom het educatieve project Overijssel Overzee, wordt er achter de schermen veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een nieuwe planning voor de komende maanden. Zo is het lesmateriaal toe aan een opknapbeurt en wordt er in de omgeving aandacht gevraagd voor het educatieve project.

Het vernieuwen van het materiaal

Hoe wordt er kennis gedeeld over historisch onderzoek met een breed publiek? En hoe maak je slavernij-educatie laagdrempelig toegankelijk voor basisscholen? Daar weten ze in Overijssel wel raad mee. Het lesmateriaal is tijdens de pilot zeer goed ontvangen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom kunnen basisscholen vanaf juni 2023 een verbeterd lespakket verwachten. Met indrukwekkende verhalen over sporen van slavernijverleden in Overijssel, verwerkt in zes methodevervangende lessen.

Ook is er ambitie om het vernieuwde materiaal van Overijssel Overzee door te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. De inhoud van de lessen – in combinatie met de gastles – leent zich uitstekend voor een dergelijke doorontwikkeling.

Aandacht vragen voor Overijssel Overzee

Hoe wordt er aandacht gevraagd voor het vernieuwde materiaal van Overijssel Overzee? Het verbeterde materiaal is geschikt voor Overijsselse leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar. Daarom worden verschillende basisscholen in de omgeving benaderd om kennis te maken met Overijssel Overzee. Denk aan het inzetten van digitale flyers. Of door het ontwikkelen van informatieve video’s. Ook zal de website van Overijssel Overzee onder de loep worden genomen, waarbij er wordt gekeken naar verbeteringen en aanvullingen.

Overijssel Overzee vanaf juni 2023 beschikbaar

Hoewel er alvast aandacht wordt gevraagd voor het vernieuwde lesmateriaal van Overijssel Overzee, kan er pas vanaf juni 2023 gebruik van worden gemaakt. Toch bieden wij basisscholen in Overijssel alvast de mogelijkheid aan om zich alvast aan te melden voor Overijssel Overzee. Zo weet je zeker dat het gratis materiaal bij jou in de (digitale) brievenbus belandt. Tevens is het mogelijk om via de website een gastles te boeken van een slavernij educator.

Wil jij vanaf juni 2023 gebruik maken van het vernieuwde én gratis lesmateriaal van Overijssel Overzee? Wacht dan niet te lang met aanmelden.

Mogelijk dankzij subsidie

Overijssel Overzee wordt mede gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook de Provincie Overijssel draagt bij aan de realisatie van dit project. De uitvoering is in handen van de IJsselacademie, Collectie Overijssel (voorheen: Historisch Centrum Overijssel), Komvoor en Stichting Stil Verleden.

© Beeld: Annelies Mol

Meer nieuwsberichten

Download de gratis materialen

ZES DIGITALE LESSEN

EEN UITGEBREIDE
DOCENTENHANDLEIDING

Materiaal ook in print gebruiken